Bo Heljskov Elvén om barnuppfostran

Bo Hejlskov ElvénBarn, Förälder

Har du och din partner fattat något aktivt beslut om hur ni ska uppfostra era barn? Har ni pratat om vilka värderingar ni vill att era barn ska ha med sig i livet? Eller tar ni det mer som det kommer? Om man inte har en tanke kring sitt egna föräldraskap är det lätt att gå vilse och känna sig rådvill när man känner sig pressad och stressad eller när andra kommer med synpunkter och råd. Vi kontaktade vår expert Bo Hejlskov Elvén för att reda ut vilka olika sätt att förhålla sig till sina barn som är vanligast i barnuppfostran och vilka för- och nackdelar som finns med dessa.

 

Hej Bo! Skulle du kunna hjälpa oss att reda ut begreppen Auktoritär fostran, fri uppfostran och jämlikt föräldraskap? Vad kännetecknar de olika förhållningssätten?

– Auktoritär fostran bygger på tanken att barn ska lyda. Det handlar om kontroll och övervakning och om att straffa oönskat beteende och belöna önskat beteende. Tanken kommer från Platon, som ansåg att barn är vildar som måste tämjas med våld.

Den fria uppfostran bygger på Rousseaus tankar om barnuppfostran. Han menade att barn utvecklas bäst om de får göra vad de vill.

Jämlikt föräldraskap bygger på tanken att vi ska hitta samarbetsformer med våra barn och modern forskning kallar det Autonomistödjande föräldraskap. Det bygger på Aristoteles tanke att barn behöver stöd och omsorg för att växa upp till ansvarstagande vuxna. Det är det vi gör när vi pratar med våra barn om deras åsikter och tankar istället för att bestämma vad de ska göra, men samtidigt erbjuder dem bra ramar med fasta tider för att gå lägga sig.

Vilka för- och nackdelar finns? Vad säger forskningen?

– Barn som växer upp med auktoritära föräldrar har sällan ett bra förhållande med sina föräldrar och håller sig gärna hemifrån så mycket det går. De klarar sig dessutom sällan lika bra i skolan som andra barn och bråkar dessutom mer som tonåringar. Fri uppfostran är positivt för några få väldigt starka och robusta barn. För de flesta är det dock för fritt och de blir rotlösa och mår inte så bra. Jämlikt föräldraskap och autonomistödjande föräldraskap har bäst resultat enligt forskningen. Det ger barnen en känsla av att kunna klara sig, bestämma i sina liv, innebär minst ångest och bäst självkänsla och skolresultat.

Vilka nycklar skulle du säga är viktigast i föräldraskapet för att fostra barn till självständiga, starka, ansvarstagande och modiga individer?

– Att träna dem i just det: Att bli självständiga. Det gör vi genom att låta dem lyckas med att bestämma det de kan bestämma i sina liv. Som tvååringar är det vilken tandkräm de vill använda och om de vill ha ost eller korv på mackan. Som tioåringar kan de få bestämma färg på cykeln och om de vill göra läxan i skolans läxcafé eller hemma. Som femtonåringar måste vi börja fråga dem hur de tänker kring sina liv och stödja dem i att göra bra val. Det viktiga är att de lyckas. Barn lär sig inte av för höga krav, inte ens höga krav på självständighet. Barn lär sig av att lyckas.

 

 
LIFE WITH KIDS - SIGNA UPP FÖR PERSONLIGA BREV!

Med våra dagliga mailutskick får du som gravid och förstaårs­förälder stöd och råd för ett tryggare föräldraskap. Signa upp redan idag!

Läs mer här

 
© Life with Kids 2018  

Bo är leg. psykolog och en uppskattad föreläsare världen över inom lågaffektivt bemötande av barn. Han har även skrivit flera populära böcker, bland annat Barn som bråkar – Att hantera känslostarka barn i vardagen och om beteendeproblem inom olika områden.