Hur kan jag öka mitt barns självkänsla?

Petra Krantz LindgrenBarn, Bebis, Förälder

Som förälder vill man så gärna att barnen ska ha en stark självkänsla genom livet. Det är nog många föräldrar beredda att skriva under på.  Man vill att de ska känna sig starka, trygga, tro på sig själva och våga vara modiga. Men hur gör man då för att uppmuntra dessa förmågor? Är det saker man kan träna på eller ligger det mer i barnets personliga egenskaper?

Vi kontaktade vår expert på ämnet, författaren Petra Krantz Lindgren, för att få svar kring våra frågor om hur man kan tänka kring våra barns självkänsla.

Hej Petra! Vad är själv självkänsla egentligen? Det är ju något som alla pratar om som något eftersträvansvärt, men vad betyder det egentligen att ha självkänsla?

– Jag utgår från att självkänsla består av två dimensioner. Den första dimensionen rymmer medvetenhet om mig själv: om mina förmågor, mina känslor, mina behov, min lust och mina drömmar. Den andra dimensionen handlar om vilken acceptans jag har för det jag känner till om mig själv. En person med sund självkänsla accepterar sig själv och tycker om sig själv, precis som hon är. Hon upplever att hon duger, med alla sina tankar, känslor och behov. Med all sin lust och längtan. Med alla sina styrkor, men också med sina svagheter.

Är självkänsla medfött eller kan man träna det med sina barn? Hur då i så fall?

– Jag föreställer mig alla föds med ett frö till en sund självkänsla. Det är liksom inget vi kan ge till våra barn. Däremot kan vi som vuxna ge det där fröet goda förutsättningar att gro, växa och frodas. Självkänslan hämtar näring i samspelet med de människor som betyder allra mest för en. Ett barn vars självkänsla är välutvecklad och sund lever tillsammans med människor som intresserar sig för hennes tankar, känslor och behov, som respekterar henne, som ser och hör henne, som uppskattar henne och tar henne på allvar. Kort sagt, hon upplever att hon är intressant och värdefull för sina närmaste. Ett barn vars självkänsla sviktar tvivlar däremot på att hon är intressant och värdefull för människorna i sin närmaste omgivning eftersom hon ofta möts av likgiltighet, ifrågasättande, avståndstagande, kritik, ilska eller ironi.

Hur kan jag som förälder förhålla mig till mitt barn som har låg självkänsla? Bör jag vara orolig?

– Det många vuxna gör när de tycker sig se att barnet har en sviktande självkänsla är att leta efter ”knep” eller ”metoder” för att ”stärka” barnet. Jag tycker att vi skall vara lite försiktiga där. Jag tror nämligen att det riskerar att bli ganska olustigt för barnet om en förälder tar på sig uppgiften att försöka stärka det. Det kan väcka funderingar hos barnet kring om hon inte är bra nog som hon är. ”Varför skall de stärka mig? Är jag inte bra som jag är?” Jag ser en risk att det som är tänkt att gagna barnet istället får motsatt effekt.

Det andra problemet med att leta efter knep och metoder för att stärka en annan människa, barn eller vuxen, är att det inte finns några sådana metoder. Ett barns upplevelse av att vara viktig och värdefull hämtar ju näring på samma ställe som din och min vuxna uppfattning om att vi duger som vi är: I de relationer som vi har med människor som betyder mycket för oss. Så istället för att fundera över hur vi kan stärka våra barn, tycker jag att vi skall fundera över hur vi kan utveckla relationer där både barn och förälder trivs och mår bra. Det är i sådana relationer som självkänslan hämtar näring. Inte bara barnets självkänsla faktiskt, utan också förälderns.

I min bok, Med känsla för barns självkänsla, har jag skrivit om fem ”relationsingredienser” som är extra viktiga:

  1. Likvärdighet: Du och jag är lika mycket värda. Våra tankar, känslor och behov är lika mycket värda.
  2. Intresse: För barnets tankar, känslor och behov, och för samvaro med barnet.
  3. Empati: Att förstå och respektera barnets känslor och det som är viktigt för barnet.
  4. Behovsfokus: Att försöka förstå vilka behov som ligger bakom barns beteenden och att hjälpa dem tillgodose sina behov.
  5. Ärlighet: Att vara tydlig med sina egna behov och gränser.

PS. Lyssna gärna också på vårt podavsnitt på ämnet:

 
LIFE WITH KIDS - SIGNA UPP FÖR PERSONLIGA BREV!

Med våra dagliga mailutskick får du som gravid och förstaårs­förälder stöd och råd för ett tryggare föräldraskap. Signa upp redan idag!

Läs mer här

 
© Life with Kids 2018  

 

Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och arbetar med vuxna som vill utveckla sina relationer med barn – vuxna som längtar efter ömsesidig respekt och samarbete. Hon håller kurser och föreläsningar, och är författare till boken ”Med känsla för barns självkänsla”. Hon driver också bloggen ”En annan du” på sin hemsida petrakrantzlindgren.se.